Đại học Macquarie hỗ trợ học bổng dành riêng cho sinh viên nữ

Đại học Macquarie hỗ trợ học bổng dành riêng cho sinh viên nữ

Phải nhận được đề nghị từ Trường Quản lý Macquarie Graduate School of Management (MGSM) cho một trong hai chương trình sau đây: Thạc Sĩ Quản Lý hoặc Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh.

Đại học Macquarie hỗ trợ học bổng dành riêng cho sinh viên nữ

Đại học Macquarie hỗ trợ học bổng dành riêng cho sinh viên nữ

Dựa trên các kết quả nghiên cứu do MGSM thực hiện, chi phí là một trong những rào cản chính đối với phụ nữ để hoàn thành nghiên cứu của họ. Vì vậy, để hỗ trợ cho các sinh viên nữ, học bổng MGSM – Học bổng Phụ nữ về Quản lý Phụ nữ ở Đông Nam Á và các cơ hội nghiên cứu sau đại học dành cho phụ nữ sẽ thúc đẩy sự đa dạng trong các chương trình MGSM.

Giá trị học bổng: 30% học phí

Cấp bậc: Sau Đại học

Tiêu chuẩn nộp đơn:

Là công dân nữ từ một trong những quốc gia Đông Nam Á được liệt kê tại đây
Phải nhận được đề nghị từ Trường Quản lý Macquarie Graduate School of Management (MGSM) cho một trong hai chương trình sau đây: Thạc Sĩ Quản Lý hoặc Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh.
Đã nộp đơn xin một chương trình kéo dài hơn một năm.
Bắt đầu nghiên cứu tại đại học Macquarie North Ryde theo một trong các học kỳ sau: MGSM Kỳ 4 2017, MGSM Kỳ 1 2018 hoặc MGSM kỳ 2 2018.
Đã nộp đơn cho khóa học toàn thời gian.