Tag: BICC

Thông tin trường Birmingham International Collegiate of Canada

Thông tin trường Birmingham International Collegiate of Canada

BICC có chính sách học bổng linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh có thể nhập học dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho học sinh. Hàng năm, BICC đều có