Tag: chọn chương trình dự bị tại Anh

Các khóa dự bị ở Anh sinh viên nên cân nhắc

Các khóa dự bị ở Anh sinh viên nên cân nhắc

Hiện nay, yêu cầu đầu vào của tất cả các trường đại học tại Anh là sinh viên Việt Nam phải bắt buộc hoàn thành một trong các khóa học A-level, Foundation hoặc bằng IB quốc tế (International Baccalaureat) bất