Tag: Curtin Singapore

Học bổng hấp dẫn từ Đại học Công nghệ Curtin Singpore

Học bổng hấp dẫn từ Đại học Công nghệ Curtin Singpore

Chương trình và bằng cấp tương tự như bạn theo học ở đại học Curtin Úc với chi phí thấp hơn 40%. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới 1. Cơ hội nhận được học bổng hấp dẫn

Du học singapore tại trường đại học Curtin

Du học singapore tại trường đại học Curtin

Siêu thị thực phẩm tại Singapore chia ra nhiều loại hình phân phối. Có riêng siêu thị chongười thu nhập thấp cũng như người thu nhập tầm trung đến tầm cao. Lần đầu bước chân đến một đất nước xa