Tag: cyprus

Thông tin về du học Síp

Thông tin về du học Síp

Một điều cực kỳ quan trọ là Visa Síp đi dễ vì ở Việt nam k có ĐSQ của Síp nên không cần phải phỏng vấn. Mọi hồ sơ giấy tờ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ theo checklist nộp