Tag: Đại học James Cook

Tổng quan trường Đại học James Cook, Úc

Tổng quan trường Đại học James Cook, Úc

Sinh viên theo học chương trình cử nhân Kinh tế có thể theo học 2 chuyên ngành cùng một lúc mà không phải trả thêm học phí với thời gian học chỉ 2 năm. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Đại học