Tag: đại học singapore

Học ngành môi trường khi du học Singapore

Học ngành môi trường khi du học Singapore

Học môi trường không phải chỉ dừng lại ở rác và nước thải. Môi trường là ngành học liên ngành (Multi-discipline), nên theo học ngành này, bạn cần và sẽ có kiến thức cơ bản đa ngành về sinh học,

Lựa chọn du học tại Singapore

Lựa chọn du học tại Singapore

Singapore được xếp hạng là một trong những nước an toàn nhất, thể chế chính trị ổn định và được CBN bình chọn là thành phố sạch nhất hành tinh. Luật của Singapore vô cùng nghiêm vì vậy tỉ lệ