Tag: du học canada 2017

Thông tin Trường Cao đẳng nghệ thuật và Công Nghệ ứng dụng Seneca

Thông tin Trường Cao đẳng nghệ thuật và Công Nghệ ứng dụng Seneca

Seneca có chương trình liên kết giữa Seneca với các trường đại học đối tác cho phép sinh viên chuyển tiếp lên những bậc học cao hơn và nắm bắt được nhiều cơ hội tốt hơn GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG