Tag: du học Philipines

Thông tin trường Anh ngữ ELSA, Philippines

Thông tin trường Anh ngữ ELSA, Philippines

Các giáo viên khoá học này là những người đã có kinh nghiệm đào tạo giảng dạy cho các bé nhỏ tuổi, biết cách xử lý các tình huống với các bé. Hàng tuần, trường sẽ có phiếu đánh giá