Tag: du học singapore ngành môi trường

Học ngành môi trường khi du học Singapore

Học ngành môi trường khi du học Singapore

Học môi trường không phải chỉ dừng lại ở rác và nước thải. Môi trường là ngành học liên ngành (Multi-discipline), nên theo học ngành này, bạn cần và sẽ có kiến thức cơ bản đa ngành về sinh học,