Tag: du học tiếng anh tại trường dimensions

Thông tin trường Dimensions, Singapore

Thông tin trường Dimensions, Singapore

Toàn bộ giảng viên là giáo viên bản ngữ đến từ các nước Native speaker, dày dạn kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ sư phạm quốc tế và được đăng ký với bộ giáo dục Singapore. 1. Giới