Tag: học bổng UK

Chương trình học bổng từ trường Đại học Hertfordshire

Chương trình học bổng từ trường Đại học Hertfordshire

Trường tập trung mạnh vào khả năng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Trường cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, tạo cho sinh viên