Tag: học ngành kỹ thuật xây dựng tại nanyang

Thông tin Học viện quản lý Nanyang, Singapore

Thông tin Học viện quản lý Nanyang, Singapore

Khi tốt nghiệp, Sinh viên sẽ đồng thời nhận bằng Cao Đẳng Kỹ sư xây dựng do Học viện quản lý Nanyang cấp và Chứng nhận Professional Engineering (Kỹ sư chuyên nghiệp) do Học viện Kỹ Thuật Công Nghệ (SIET)