Tag: học viện auston

Thông tin về học viện quản lý Auston

Thông tin về học viện quản lý Auston

Chương trình đào tạo bao gồm: Chương trình tiếng Anh, Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Cử nhân, Thạc sĩ với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh và marketing, Quản lý nguồn nhân lực, Điện và điện