Tag: học viện CETT

Tổng quan học viện CETT, Tây Ban Nha

Tổng quan học viện CETT, Tây Ban Nha

Các công ty trực thuộc CETT Group, bao gồm: Khách sạn 4 sao Alimara, Đại học Quốc tế Àgora Barcelona, Đại lý Du lịch và Công ty Lữ hành Viatges Century, Trung tâm Tư vấn CETT Consultors, Dịch vụ học