Tag: học viện kaplan

Chương trình học bổng từ Học viện Kaplan

Chương trình học bổng từ Học viện Kaplan

Kaplan Singapore thuộc Tập đoàn Giáo dục Kaplan – một trong những tập đoàn giáo dục lớn và uy tín nhất trên thế giới. Do đó, Kaplan có đối tác là những trường đại học danh tiếng trên thế giới.