Tag: liên kết đại học

Du học Singapore tại học viện Kaplan

Du học Singapore tại học viện Kaplan

Với học sinh học hết lớp 11 tại VN, học sinh chưa hoàn thành chương trình THPT: Các em có thể trực tiếp tham gia học Dự bị Đại học tại Kaplan Institute (2 tháng), sau đó học Đại học