Tag: ngành quản trị khách sạn tây ban nha

Tổng quan học viện CETT, Tây Ban Nha

Tổng quan học viện CETT, Tây Ban Nha

Các công ty trực thuộc CETT Group, bao gồm: Khách sạn 4 sao Alimara, Đại học Quốc tế Àgora Barcelona, Đại lý Du lịch và Công ty Lữ hành Viatges Century, Trung tâm Tư vấn CETT Consultors, Dịch vụ học