Tag: NMIT

Chương trình học bổng của Học viện NMIT

Chương trình học bổng của Học viện NMIT

Các khóa học ở NMIT được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm về ngành và các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực. Mức độ tiếp xúc giữa sinh viên và trợ giảng rất cao trong các