Tag: singapore

Học chương trình dự bại tại trường Dimensions, Singapore

Học chương trình dự bại tại trường Dimensions, Singapore

Sau khoảng gần 40 năm thành lập và phát triển, trường Dimensions sở hữu 3 campus tọa lạc tại các vị trí trung tâm của Singapore cùng với 89 phòng học, 6 phòng mô hình thực tập và các cơ

Thông tin Học viện quản lý Nanyang, Singapore

Thông tin Học viện quản lý Nanyang, Singapore

Khi tốt nghiệp, Sinh viên sẽ đồng thời nhận bằng Cao Đẳng Kỹ sư xây dựng do Học viện quản lý Nanyang cấp và Chứng nhận Professional Engineering (Kỹ sư chuyên nghiệp) do Học viện Kỹ Thuật Công Nghệ (SIET)

Học quản trị khách sạn và du lịch trường Dimension, Singapore

Học quản trị khách sạn và du lịch trường Dimension, Singapore

Cử nhân Quản Tri Du Lịch Khách sạn được cấp bởi Đại học Chester, Anh Quốc nhằm mục đích nâng cao trình độ năng lực của sinh viên trong các lĩnh vực khách sạn và du lịch bằng cách cung

Lựa chọn du học tại Singapore

Lựa chọn du học tại Singapore

Singapore được xếp hạng là một trong những nước an toàn nhất, thể chế chính trị ổn định và được CBN bình chọn là thành phố sạch nhất hành tinh. Luật của Singapore vô cùng nghiêm vì vậy tỉ lệ