Tag: THPT UMC

Thông tin trường UMC Hight School, Canada

Thông tin trường UMC Hight School, Canada

Nhờ sự liên kết với các trường Đại học và Cao đẳng cộng đồng công lập ở Ontario như Brock University, Seneca College, Centennial College, và Conferderation College,… chất lượng giáo dục của UMC ngày càng khẳng định được đẳng