Tag: trường Dimensions

Học chương trình dự bại tại trường Dimensions, Singapore

Học chương trình dự bại tại trường Dimensions, Singapore

Sau khoảng gần 40 năm thành lập và phát triển, trường Dimensions sở hữu 3 campus tọa lạc tại các vị trí trung tâm của Singapore cùng với 89 phòng học, 6 phòng mô hình thực tập và các cơ

Học quản trị khách sạn và du lịch trường Dimension, Singapore

Học quản trị khách sạn và du lịch trường Dimension, Singapore

Cử nhân Quản Tri Du Lịch Khách sạn được cấp bởi Đại học Chester, Anh Quốc nhằm mục đích nâng cao trình độ năng lực của sinh viên trong các lĩnh vực khách sạn và du lịch bằng cách cung