Tag: UK

Chương trình học bổng từ trường Đại học Hertfordshire

Chương trình học bổng từ trường Đại học Hertfordshire

Trường tập trung mạnh vào khả năng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Trường cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, tạo cho sinh viên

Thông tin trường Đại học Reading, Anh

Thông tin trường Đại học Reading, Anh

Trường được xếp hạng là một trong top 10 trường Đại học nghiên cứu chuyên sâu của Anh và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới với vị trí 188 thế giới và 28 tại

Thông tin trường University of Central Lancashire, Anh

Thông tin trường University of Central Lancashire, Anh

Trường gần đây còn mở ra việc thời trang quốc tế – thời trang quốc tế hóa thông qua việc liên kết các cơ quan với các tổ chức thương mại, phát triển dự án sinh viên quốc tế và

Thông tin trường Đại học East Anglia, Anh

Thông tin trường Đại học East Anglia, Anh

Đại học East Anglia có 4 Khoa với mục tiêu cung cấp giáo dục chất lượng cao cho cả sinh viên đại học và học viên sau đại học. Đó là các Khoa 1. Tổng quan Đại học East Anglia