Tag: University of Kansas

Du học Mỹ tại trường đại học Kansas

Du học Mỹ tại trường đại học Kansas

Với kinh nghiệm du học Mỹ, qui mô lớp học nhỏ của AAP (tối đa 25 học sinh/lớp), được thiết kể đặc biệt thân thiện nhằm tăng cường sự tương tác giữa thầy và trò, sẽ giúp cho các bạn