Tag: university of Valladolid

Thông tin trường đại học Vailadolid, Tây Ban Nha

Thông tin trường đại học Vailadolid, Tây Ban Nha

Valladolid nổi tiếng là thành phố sản xuất Nông Nghiệp lớn và phát triển nhất trong khu vực miền trung Tây Ban Nha, cung cấp lương thực cho cả Tây Ban Nha và có trữ lượng xuất khẩu lớn. I.